• پنل حرفه ای

    ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
    بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 
    ارسال از طریق BTSایرانسل  
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  

  • پنل سازمانی

    ارسال تکی،گروهی،زماندار،پیوسته 
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
    دفترچه تلفن هوشمند  
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  
    بانک شماره های جنسیت و ایرانسل 

  • پنل تبلیغاتی

    ارسال تکی ، گروهی ، زماندار ، پیوسته  
    ارسال و دریافت از همه اپراتور ها  
    دفترچه تلفن هوشمند  
    بانک شماره موبایل کل کشور با آپدیت جدید  

  • پنل رایگان

    ارسال تکی ، متناظر  
    ارسال و از طریق همه اپراتور ها  
    دفترچه تلفن هوشمند  

مشتریان سامانه هوشمند پیامک امین

با توجه به فعالیت های پیامک امین ؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف این شرکت از آغاز تاسیس موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم