پنل های نمایندگی

The panels represent

پنل طلایی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 11 تومان  
قیمت 150 هزار تومان  

پنل نقره ای

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 12 تومان  
قیمت 50 هزار تومان  

داخلی 101- 44226799-041